Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Organizujemy kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia opublikowane przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Jakość kształcenia potwierdzamy certyfikatem

Jak się zgłosić

Aktualna oferta szkoleń

Szkolenia specjalizacyjne

dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  15.04.2023 – 31.08.2024 
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne  
  14.06.2024 - 04.10.2025
 • Pielęgniarstwo rodzinne  
  14.06.2024 – 18.10.2025
 • Pielęgniarstwo internistyczne 
  14.06.2024 – 18.10.2025
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 
  06.04.2024 – 04.10.2025
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  06.04.2024 – 04.10.2025

 

dla położnych

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze
  22.09.2023 – 26.04.2025 - możliwość dołączenia
 • Pielęgniarstwo rodzinne
  14.06.2024 - 18.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy specjalistyczne i dokształcające

dla pielęgniarek i położnych

 • Wywiad i badanie fizykalne
  20.01.2024 – 23.03.2024
 • Edukator w cukrzycy
  17.02.2024 – 20.04.2024
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
  14.03.2024 – 08.05.2024
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
  10.05.2024 - 21.06.2024
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Kompresjoterapia

dla pielęgniarek

                                 

 • Leczenie ran  
  19.04.2024 - 19.06.2024
 • Endoskopia
  12.04.2024 - 20.06.2024
 • Edukator w chorobach układu krążenia

dla położnych

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 
  07.03.2024 – 07.05.2024
 • Leczenie ran
  19.04.2024 - 19.06.2024
   
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w ciąży i podczas porodu 
  10.05.2024 - 20.06.2024
   

Kursy kwalifikacyjne

 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek,
  06.04.2024 – 04.10.2024
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  06.04.2024 – 04.10.2024