Ankieta satysfakcji pacjenta PULS-MEDIC

Szanowni Państwo,

badanie opinii i doświadczeń pacjentów jest ważnym narzędziem pozwalającym poprawić jakość i organizację pracy naszego zakładu. To właśnie Państwa odczucia oraz sugestie na temat naszej codziennej pracy są kluczowe przy wprowadzaniu kolejnych zmian. Prosimy zatem o kliknięcie w poniższy link i wypełnienie ankiety satysfakcji.

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta umożliwiamy również zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

Z wyrazami szacunku - zespół PULS-MEDIC Sp. z o.o.
Pamiętaj, że ankieta jest anonimowa!
 

Zdarzenia niepożądane

1

Zdarzenie niepożądane może być zgłoszone przez:

a. pacjentów, rodziny pacjentów, opiekunów,

b. świadków zdarzenia niepożądanego,

c. personel medyczny i pracowników niemedycznych, niezwłocznie po zaistnieniu lub stwierdzeniu zdarzenia niepożądanego,


2

Sposób zgłaszania:

a. bezpośrednie, ustne skierowane do Dyrektora NZOŚR "PULS-MEDIC", który ma obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1) lub przekazania takiego
formularza karty osobie zgłaszającej, do wypełnienia.

b. na formularzu papierowym karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1), udostępnionym w biurze firmy PULS-MEDIC lub pobranym ze strony internetowej www.pulsmedic.pl

c. wypełnione papierowe karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1), zbierane są
w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce umieszczonej przy wejściu do biura Zarządu, Gdańsk, ul. Chałubińskiego 23 lub przesłane drogą pocztową na adres:
PULS-MEDIC Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk

d. przesłanie informacji o zdarzeniu niepożądanym na adres e-mail: biuro@pulsmedic.pl, osoba upoważniona w odpowiedzi na zgłoszenie odeśle zgłaszającemu formularz zgłoszenia
zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1), z prośbą o jego uzupełnienie i odesłanie.


3

Szczegółowy opis procedury obsługi zdarzeń niepożądanych - pobierzCelem zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych poprzez
identyfikację sytuacji i okoliczności, które są zagrożeniami dla pacjenta oraz działania mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolę. Wdrażanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na eliminację
lub ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych w przyszłości i poddanie ich dogłębnej analizie.