Kształcenie kadr medycznych

Fundacja PULS-MEDIC została stworzona przez firmę PULS-MEDIC Sp. z o.o., zajmującą się m.in. kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacyjnych.

Fundacja otwiera nowy etap działań

Bazując na ponad 15-to letnim doświadczeniu Fundacja otwiera nowy etap działań w porozumieniu oraz współpracy z samorządami lokalnymi i zawodowymi, firmami i organizacjami społecznymi.

Są to warsztaty, webinary i inne spotkania kierowane do szerokiego grona kadry medycznej.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, a także studenci kierunków medycznych. 

Ich tematyka związana jest nie tylko bezpośrednio z ochroną zdrowia ale także z umiejętnościami "miękkimi"
w kontaktach z pacjentami, współpracą w zespołach czy rozwojem osobistym.

Zrealizowane projekty

I ogólnopolskie warsztaty Leczenia Ran

Zapraszamy na szkolenia

odbywające się w Fundacji PULS-MEDIC