Kształcenie kadr medycznych

Fundacja PULS-MEDIC została stworzona przez firmę PULS-MEDIC, zajmującą się m.in. kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych.

Fundacja otwiera nowy etap działań

Bazując na ponad tym ponad 15-to letnim doświadczeniu Fundacja otwiera nowy etap działań w porozumieniu i współpracy z samorządami lokalnymi i zawodowymi, firmami i organizacjami społecznymi

Są to warsztaty, webinary i inne spotkania kierowane do szerokiego grona kadry medycznej.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni a także studenci kierunków medycznych. 

Ich tematyka związana jest nie tylko bezpośrednio z ochroną zdrowia ale także umiejętnościami "miękkimi" w kontaktach z pacjentami, współpracą w zespołach czy rozwojem osobistym.

I ogólnopolskie warsztaty Leczenia Ran

Zrealizowane projekty:

Zapraszamy na szkolenia

Tempor mazim sea sed illum nulla sadipscing takimata elitr eirmod dolor magna eirmod dolor vel nibh