Wsparcie i aktywizacja

Najbliższe lata w Polsce to starzenie się ludzi z wyżów demograficznych. Niezbędna jest im pomoc i profilaktyka, kontakt z drugim człowiekiem, porady pielęgniarskie, spotkania, podtrzymanie chęci życia i działania. 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, w tym pomoc osobom starszym i samotnym jest naszym głównym celem

Wsparciem chcielibyśmy otoczyć samotne matki głównie te, które pod opieką mają dzieci chore i niepełnosprawne.
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka to dla nas ważne cele.

Fundacja PULS-MEDIC otrzymała w 2024 roku dotację dla organizacji pozarządowych w ramach zadań pn.

1.Świadczenie usług OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ dla osób z niepełnosprawnościami.  

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniową” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2. Świadczenie usług ASYSTENCJI OSOBISTEJ dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych na realizację programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024