Najbliższe lata w Polsce to starzenie się ludzi z wyżów demograficznych. Niezbędna jest im pomoc i profilaktyka, kontakt z drugim człowiekiem, porady pielęgniarskie, spotkania, podtrzymanie chęci życia i działania. 

Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc osobom starszym i samotnym. Fringilla

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka to ważne dla naszej fundacji cele.

Naszym wsparciem chcielibyśmy otoczyć samotne matki - głównie tych - które pod opieką mają dzieci chore i niepełnosprawne.