Kontakt

PULS-MEDIC Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 23; 80-809 Gdańsk
NIP: 583 2740 081
tel.: 58 303 43 30
mail: biuro@pulsmedic.pl

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
tel.: 58 721 47 70
tel. kom. 506 370 184
mail: szkolenia@pulsmedic.pl
KONTO BANKOWE SANTANDER BANK POLSA S.A.
Nr konta: 82 1500 1171 1211 7002 4569 0000

Fundacja PULS-MEDIC

 KRS: 0000964927  
REGON: 521712846 
NIP: 5833448158

KONTO BANKOWE
mBANK

Nr konta:  77 1140 2004 0000 3002 8237 3931 

 

Gabinety:

ul. Chałubińskiego 23
80-809 Gdańsk
+48 58 322 52 00 

ul. Otwarta 4
80-170 Gdańsk
+48 58 322 35 00 

MOBILNY gabinet leczenia ran

(świadczenia wykonywane w domu pacjenta)

606 242 992

USŁUGI OPIEKUŃCZE

  + 58 303 43 30

666 878 090

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa 

ul. Chałubińskiego 23
80-809 Gdańsk

                                                 +48 58 303 43 30

 

Szkoła rodzenia:

Gdańsk – Morena
ul. Jaśkowa Dolina 132 pok. 11
(Budynek przychodni LUXMED)

+48 697 376 045
szkola.rodzenia@pulsmedic.pl

ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
(Budynek Dyrekcji PKP)
Pokój 162, 164

+48 58 721 47 70

kom. 506 370 184

szkolenia@pulsmedic.pl

Zarząd:
Janina Markiewicz-Wasilewska – prezes zarządu
Jolanta Resiak – członek zarządu

Ewa Charuk – dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Środowiskowo-Rodzinnej „PULS-MEDIC”

Jolanta Siezieniewska – kierownik ds. administracyjnych
Alina Malinowska – koordynator ds. pielęgniarek i położnych
Barbara Wypustek – koordynator ds. pielęgniarek opieki długoterminowej

 

P O L I T Y K A     P R Y W A T N O Ś C I 

PULS-MEDIC Sp. z o.o.  w Gdańsku zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych
i prywatności. Korzystając ze strony internetowej www.pulsmedic.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.). Oznacza to, że PULS-MEDIC Sp. z o.o. w Gdańsku deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego stronę www.pulsmedic.pl. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili.

Dane zbierane automatycznie

W trakcie odwiedzin strony internetowej zbierane są dane dotyczące wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wykorzystanie danych

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, personalizacji zawartości naszych stron internetowych lub do celów statystycznych. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Udostępnianie danych

W żadnym wypadku dane zebrane podczas wizyty na stronie internetowej nie będą udostępnianie innym podmiotom. Bazy danych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Administrator danych nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych PULS-MEDIC Sp. z o.o.  w Gdańsku w ramach uruchomionych usług.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji w portalu pulsmedic.pl, może się zwrócić bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: j.siezieniewska@pulsmedic.pl

Kontakt

PULS-MEDIC Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 23. 80-809 Gdańsk

Zmiany

PULS-MEDIC Sp. z o.o. w Gdańsku zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.