O nas

Powołany przez PULS-MEDIC Sp. z o.o. w Gdańsku Niepubliczny Zakład Opieki Środowiskowo – Rodzinnej „PULS-MEDIC” od 2001 r. oferuje usługi medyczne pielęgniarek i położnych środowiskowo- rodzinnych. Obejmuje opieką około 20 tysięcy mieszkańców Gdańska. W ramach naszej działalności oferujemy:

Świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze

W zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej oraz świadczenia diagnostyczne, lecznicze I rehabilitacyjne w gabinecie lub w domu pacjenta.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Wsparcie rodzin oraz opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i socjalnych.

Szkoła rodzenia Radosne Narodziny

Refundowana przez NFZ - pomoc młodym mamom w opiece nad noworodkiem i niemowlętami, edukacja kobiet przed i po porodzie.

Gabinet leczenia ran

Prywatne usługi pielęgniarskie, wykwalifikowany i doświadczony personel pomaga w leczeniu trudno gojących się ran.

Świadczenia położnicze

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną kobiet oraz opiekę nad noworodkami do 2 miesiąca życia.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz specjalizacje w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Od 2008 roku posiadamy Certyfikat Jakości
ISO 9001:2015

Poziom realizowanych usług wyznacza misja firmy:

„Budujemy profesjonalne pielęgniarstwo”

Pielęgniarki:
Danuta Baranek
Alina Malinowska
Elżbieta Marszałowicz
Małgorzata Mozolewska
Położne:
Barbara Janik i Wioletta Zaborowska-Kuczewska

tel.: 58 322 52 00

Pielęgniarki:
Ewa Charuk
Małgorzata Frejnik
Aleksandra Wdziękońska

Położna:
Barbara Dawidowska-Kiełczykowska

tel.: 58 322 35 00

Pielęgniarki:
Jaroszek Dorota
Marchel Ewa
Piekarska Anna
Kulesza Karolina
Anna Babul
Wypustek Barbara

Nasz zespół