Edukacja dzieci i młodzieży

Kształcimy
nowe kadry

Edukacja dzieci i młodzieży

Fundacja PULS-MEDIC chce edukować w sprawach medycznych dzieci i młodzież. Chodzi tu nie tylko o propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej czy umiejętności ratowania zdrowia i życia innym w różnych sytuacjach.

Poszukiwani pracownicy z sektorze medycznym

Wobec ogromnego deficytu pracowników w placówkach medycznych niezbędna jest promocja zawodu pielęgniarki i położnej.

Do młodych

Nasza aktywność będzie kierowana do rodziców i opiekunów młodych ludzi, by wiedza, którą im przedstawimy dotarła do dzieci także przez środowisko domowe.