Edukacja dzieci i młodzieży

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu choroby uznawane obecnie za schorzenia cywilizacyjne nie występowały tak często jak obecnie. Sposobem na zahamowanie tego trendu wydaje się być przede wszystkim profilaktyka oraz edukacja zdrowotna.

Kształcimy
nowe kadry

Edukacja dzieci i młodzieży

Fundacja PULS-MEDIC chce edukować w sprawach medycznych dzieci i młodzież. Chodzi tu nie tylko o propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej czy umiejętności ratowania zdrowia i życia innym w różnych sytuacjach.

Poszukiwani pracownicy z sektorze medycznym

Wobec ogromnego deficytu pracowników w placówkach medycznych niezbędna jest promocja zawodu pielęgniarki i położnej.

Do młodych

Nasza aktywność będzie kierowana do rodziców i opiekunów młodych ludzi, by wiedza, którą im przedstawimy dotarła do dzieci także przez środowisko domowe.