Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

  • Edukator w cukrzycy

    System prowadzenia zajęć:  – stacjonarnie, Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4, sala 162 Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 […]

  • Wywiad i badanie fizykalne

    System prowadzenia zajęć:  – stacjonarnie, Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4, sala 162 Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 160 […]

  • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze  

    System prowadzenia zajęć:  – stacjonarnie, Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4, sala 162 Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 […]