Szkolenia

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Organizujemy kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia opublikowane przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych

Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 2-4
(budynek Dyrekcji PKP)
pokój 162, 164
Kontakt: Jolanta Siezieniewska
58 721 47 70;  506 370 184
mail: szkolenia@pulsmedic.pl

10 min pieszo od Dworca Głównego w Gdańsku

5 min do przystanków komunikacji miejskiej

Jak się zgłosić:

Programy szkoleń i kursów

Szkolenia specjalizacyjne

SPECJALIZACJA WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo chirurgiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)

Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:
• dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Prowadzone przez nas szkolenia dla pielęgniarek:
Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy kwalifikacyjne

KURS KWALIFIKACYJNY WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo kardiologiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
Pielęgniarstwo rodzinne -
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania -
KURS KWALIFIKACYJNY DLA POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo epidemiologiczne -


Prowadzone przez nas kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo kardiologiczne
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo Pediatryczne
Prowadzone przez nas kursy kwalifikacyjne dla położnych
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Kursy Specjalistyczne

Prowadzone przez nas Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Leczenie ran
Podstawy opieki paliatywnej
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Prowadzone przez nas Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
Edukator w cukrzycy
Wywiad i badania fizyklane

Prowadzone przez nas Kursy specjalistyczne dla położnych:
Leczenie ran
Szczepienia ochronne

Aktualna oferta szkoleń

Szkolenia specjalizacyjne

  • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 02.10.2020

Kursy kwalifikacyjne

  • Opieka długoterminowa dla pielęgniarek – 10.2020
  • Pielęgniarstwo podiatryczne dla pielęgniarek – 18.09.2020r.
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – 17.10.2020

Kursy specjalistyczne

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 09.2020
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 09.2020
  • Szczepienia ochronne dla położnych – 09.2020
  • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych – 18.09.2020
  • Wywiad i badania fizykalne – 3.10.2020

Przetwarzanie danych osobowych: