Pielęgniarki rodzinne

Podstawowa opieka zdrowotna

Do świadczeń pielęgniarki rodzinnej POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru. Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w gabinecie i w domu pacjenta.

Opieka sprawowana przez pielęgniarki rodzinne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 – w pełnym zakresie.

 • Chałubińskiego 23:       tel. 58 322 52 00

 • Otwarta 4:                      tel. 58 322 35 00

 • Aksamitna 1:                  tel. 58 301 60 17

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 • W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia.

 • W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem

Opiekę sprawuje doświadczony zespół pielęgniarek rodzinnych.
Nasz Zakład współpracuje ze wszystkimi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę chorób przewlekłych,
 • promocję zdrowia.

Usługi są refundowane przez NFZ oraz według cennika prywatnych świadczeń

CENNIK PRYWATNYCH ŚWIADCZEŃ

 

Przetwarzanie danych osobowych: