Polityka prywatności PULS-MEDIC

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO informujemy, że na potrzeby funkcjonowania serwisu www.pulsmedic.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z Polityką prywatności.
Nasza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa jako Użytkowników serwisu www.pulsmedic.pl o sposobach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie. Korzystając ze strony internetowej akceptują Państwo zasady zawarte w przedstawionej poniżej Polityce prywatności.

Postanowienia ogólne


Administratorem Państwa danych osobowych jest PULS-MEDIC Sp. z o.o. mająca siedzibę w Gdańsku, ul. Tytusa Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk, wpisana do rejestru KRS 0000088676, Regon 192486670, NIP 5832740081 oraz Fundacja PULS-MEDIC wpisana do rejestru KRS 0000964927, Regon 521712846, NIP 5833448158 mająca siedzibę w Gdańsku, ul. Tytusa Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk (dalej jako „Administrator”).
Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem elektronicznie: iod@pulsmedic.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
Administrator deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego stronę www.pulsmedic.pl i bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo danych. Dokładamy starań, by chronić nasz serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp, do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Zbierane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Jeśli odwiedzając strony serwisu nie zdecydują Państwo skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Państwa temat, z wyjątkiem danych dotyczących wizyty zbieranych automatycznie, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Utrwalenie adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych i zostanie wykorzystane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie samego adresu IP. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu komunikacji, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, poinformowania o ewentualnych nagłych zmianach w organizacji i przebiegu usługi szkoleniowej lub medycznej. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia Państwa zapytania oraz do świadczenia przez Administratora usług w ramach serwisu. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności serwisu lub skutkować brakiem możliwości świadczenia przez Administratora usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Sposób pozyskania danych osobowych
Administrator serwisu przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych osobowych (poza Administratorem) mogą być:
• podmioty posiadające umowy współpracy lub umowy o świadczenie usług z Administratorem, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora serwisu,
• podmioty uprawnione z mocy prawa,
• osoby współpracujące z Administratorem serwisu na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę,
• podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
Administrator serwisu nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, Państwa danych osobowych. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika serwisu.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia


Mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z nami na adres: iod@pulsmedic.pl.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zmiany


PULS-MEDIC Sp. z o.o. w Gdańsku zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w każdym czasie bez konieczności powiadamiania Użytkowników poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie.

Kontakt
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt z PULS-MEDIC Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk