Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE:

  1. Dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych.
  2. Podłączenie mieszaniny żywieniowej drogą pozajelitową.
  3. Zakładanie zgłębnika i odbarczenie treści.
  4. Edukacja chorego z domowym żywieniem pozajelitowym i dojelitowym oraz rodziny/opiekunów w zakresie zapobiegania powikłaniom.
  5. Obsługa portu naczyniowego, w tym zakładanie i usuwanie igły.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne - 90 godziny
  • zajęcia praktyczne - 110 godzin

Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2019r.