Wykonanie badania spirometrycznego

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne - 36 godzin
  • zajęcia praktyczne - 50 godzin (Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych i Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci)

Planowany termin realizacji szkolenia: październik - listopad 2018r.