Specjalizacja w dziedzinie
Pielęgniarstwo chirurgiczne

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi, a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację programu kształcenia wynosi - 840 godzin dydaktycznych, w tym:

.
  • zajęcia teoretyczne - 490 godzin
  • zajęcia praktyczne - 350 godzin

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 27 września 2019r.