Leczenie ran

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne - 80 godzin
  • zajęcia praktyczne - 120 godzin

Orientacyjny czas trwania szkolenia - około 3 miesiące

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 marzec 2019r.