Endoskopia

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne - 63 godziny
  • zajęcia praktyczne - 70 godzin

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 14 września 2019r.