Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

program kształcenia skierowany do położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 377 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne - 160 godziny
  • zajęcia praktyczne - 217 godzin

Orientacyjny czas trwania szkolenia - około 5 miesiący

Planowany termin rozpoczęcia kursu: kurs w trakcie realizacji