UDAR MÓZGU

 

Udar mózgu 

Udar mózgu, znany powszechnie jako wylew, apopleksja lub zawał mózgu. To choroba, w której w wyniku zaburzeń w dopływie krwi dochodzi do niedotlenienia tkanki mózgowej i uszkodzenia jej funkcji, objawy trwają dłużej niż 24 godziny. Udar mózgu jest bardzo niebezpieczny. Na świecie udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. 

Typy udaru: 

Udar niedokrwienny – spowodowany gwałtownym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu jako wynik zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła naczyń tętniczych. Stanowi 85-90% wszystkich udarów. 

Udar krwotoczny – polega na nagłym wylewie krwi z pękniętego naczynia,który niszczy tkanki mózgu. 

TIA – przemijające, ogniskowe zaburzenie funkcji neurologicznych spowodowane przemijającym, ostrym niedokrwieniem mózgu, którego obraz kliniczny jest podobny do udaru mózgu. Objawy trwają i całkowicie się cofają w ciągu 24 godzin. 

Czynniki ryzyka udaru: 

Niemodyfikowalne – nie mamy na nie wpływu: 

– wiek (powyżej 55 lat) 

– płeć (częściej u mężczyzn) 

– rasa (czarna i żółta) 

– czynniki genetyczne i rodzinne 

– przebyty udar bądź przemijający atak niedokrwienny (TIA) 

 

Modyfikowalne – mamy na nie wpływ: 

– nadciśnienie tętnicze 

– choroby serca (migotanie przedsionków) 

– zaburzenia gospodarki lipidowej 

– cukrzyca 

– zakażenia 

– choroby naczyń, zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, dysplazja włóknisto- mięśniowa 

– palenie papierosów, nadużywanie alkoholu 

– otyłość 

– dna moczanowa 

– zespół bezdechu sennego 

– zaburzenia krzepnięcia, w tym polekowe, hiperfibrynogenemia 

– niedoczynność tarczycy 

– stosowanie amfetamin, kokainy 

 

Najczęstsze objawy udaru mózgu: 

– jednostronne osłabienie albo drętwienie kończyn 

– zaburzenia w rozumieniu mowy lub niemożność wypowiadania słów 

– bardzo niewyraźne mówienie (bełkotanie) 

– zaburzenia widzenia, zwłaszcza w jednym oku 

– niepewny chód, jak u pijanego 

– ostry, kłujący ból głowy(zdecydowanie silniejszy niż ten, który znasz). 

 

Podejrzewasz udar mózgu? 

Liczy się czas !! 

M owa zmieniona 

A symetria twarzy 

S łabsza ręka, noga 

Z aburzenia widzenia 

U dar mózgu 

D zwoń 999 lub 112 

A ambulans 

R atunek w szpitalu! 

Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu? 

Kontroluj ciśnienie krwi i trzymaj je w normie – ciśnienie nie powinno przekraczać wartości 139/89 mmHg. Obniżenie ciśnienia skurczowego o 20 mmHg, a rozkurczowego o 10 mmHg zmniejsza ryzyko udaru o ponad 40%. 

Utrzymuj wagę ciała w normie – dowiedziono, że kobiety, u których obwód pasa przekroczył 81 cm, u panów więcej niż 101 cm mają o 60 proc. większe szanse na rozwój nadciśnienia, a tym samym rośnie ryzyko udaru mózgu. Uważaj na nadwagę! 

Odżywiaj się prawidłowo – dobra dieta to podstawa. Wskazane jest wyeliminowanie tłuszczów zwierzęcych na rzecz roślinnych, ograniczenie białka zwierzęcego i jednoczesne zwiększenie ilości ryb oraz jarzyn i owoców. 

Ruszaj się – Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” powiedział już w XVI wieku wielki polski medyk Wojciech Oczko, uznawany za ojca promocji zdrowia. 

Kontroluj poziom cukru – należy pamiętać, że prawidłowo leczona cukrzyca (tak zwana wyrównana cukrzyca) to nie tylko prawidłowy poziom glukozy (cukru) we krwi, ale też prawidłowe ciśnienie tętnicze i poziomy cholesterolu. 

Nie nadużywaj alkoholu i nie pal. 

Ograniczaj stres – utrzymujący się dłużej lub zbyt silny powoduje skurcz tętnic, podnosi poziom tłuszczów i cukru we krwi, podwyższa ciśnienie tętnicze. 

Czas to mózg !! 

Strata czasu – strata mózgu!! 

Co 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. 

Co szóstego z nas czeka udar mózgu.