Oferta

Świadczenia pielęgniarskie i położnicze

w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej oraż świadczenia diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w gabinecie lub w domu pacjenta

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

wsparcie rodzin oraz opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i socjalnych

Szkoła rodzenia
Radosne Narodziny

refundowana przez NFZ – pomoc młodym mamom w opiece nad noworodkiem i niemowlętami, edukacja kobiet przed i po porodzie

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia

Gabinet leczenia ran

prywatne usługi pielęgniarskie – wykwalifikowany i doświadczony personel pomaga w leczeniu trudno gojących się ran.