O nas

Na rynku usług medycznych istniejemy od 1 czerwca 2001roku. W minionym roku obchodziliśmy 16 rocznicę istnienia jako Niepubliczny Zakład Opieki Środowiskowo- Rodzinnej „PULS-MEDIC”. Jesteśmy liderem w regionie województwa pomorskiego. Jako wiodący podmiot realizujący świadczenia środowiskowo – rodzinne, oferujemy usługi zarówno medyczne, jak i dydaktyczne w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Prowadzimy pięć gabinetów na terenie Gdańska, zatrudniając 24 pielęgniarki i położne rodzinne, które obejmują opieką zdrowotną ok. 23 tysiące mieszkańców.

W 2008 roku uzyskaliśmy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, który stanowi dla naszej firmy potwierdzenie jakości świadczonych usług. Zakres uzyskanej certyfikacji obejmuje wykonywanie usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego, domowej opieki długoterminowej oraz podyplomowego kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych.

Poziom realizowanych przez nas usług wyznacza misja naszej firmy - "Budujemy profesjonalne pielęgniarstwo".

Jako pielęgniarki i położne rodzinne oferujemy usługi w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej oraz w zakresie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, głównie w miejscu zamieszkania pacjentów. Uczestniczymy w realizacji programów zdrowotnych oraz profilaktyce chorób cywilizacyjnych na terenie Gdańska. Naszą nową ofertą dedykowaną przyszłym rodzicom jest Szkoła Rodzenia „PULS-MEDIC”. Położne przygotowują rodziców do nowej, ważnej roli jaką jest wychowanie dziecka. Kameralne grupy, indywidualne podejście, pozwalają na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, wymiany doświadczeń, swobodnej nauki. Tutaj przyszli rodzice mogą porozmawiać o swoich radościach, sukcesach, ale też o lękach i obawach. Pomagamy młodym matkom w opiece nad noworodkami i niemowlętami, prowadzimy edukację kobiet przed i po porodzie.

Od 2005 roku kontraktujemy świadczenia w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Taka forma sprawowania opieki nad niesamodzielnymi i przewlekle chorymi w domu, była innowacją na gdańskim rynku usług medycznych. Byliśmy pierwszą firmą, która zakontraktowała świadczenia dla pacjentów niesamodzielnych i przewlekle chorych, wymagających profesjonalnej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, diagnostyki oraz rehabilitacji, prowadząc jednocześnie edukację pacjentów i ich bliskich w zakresie samoopieki i samopielęgnacji.

Naszą specjalnością jest realizacja świadczeń w zakresie leczenia trudno gojących się ran. Posiadamy kwalifikacje i duże doświadczenie w leczeniu ran przewlekłych: odleżyn, owrzodzeń, przetok, stopy cukrzycowej. Nasze osiągnięcia zaowocowały stałą współpracą z wiodącymi firmami medycznymi produkującymi opatrunki specjalistyczne, a także ze specjalistami zajmującymi się leczeniem ran przewlekłych – chirurgami, podologami, fizjoterapeutami, ortotykami. Wszystkie te działania służą poprawie jakości życia i zdrowia pacjentów objętych naszą opieką.

Jako firma PULS- MEDIC jednocześnie zajmujemy się działalnością dydaktyczną, prowadząc doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. Posiadamy własną bazę dydaktyczną w Gdańsku i od 12 lat systematycznie rozwijamy ofertę szkoleniową jako organizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Oferujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających. Profesjonalna kadra wykładowców jest rekrutowana z ośrodków akademickich oraz personelu medycznego z dużym doświadczeniem zawodowym. Ponadto wiele pielęgniarek i położnych zatrudnionych w PULS-MEDIC stanowi doświadczoną kadrę medyczną, która prowadzi wykłady oraz dzieli się swoim doświadczeniem na kursach i konferencjach zawodowych oraz podczas warsztatów edukacyjnych. Pełnią również rolę opiekunów staży dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodatkowo prowadzimy cykliczne warsztaty skierowane do pielęgniarek i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek opieki długoterminowej, hospicyjnej, pielęgniarek pracujących w szpitalach oraz opiekunów medycznych zatytułowane: „Opieka nad pacjentem przewlekle chorym - leczenie ran i stomia”. Oferta prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów jest dedykowana dla pracowników medycznych na terenie całego województwa pomorskiego.

Dotychczas w różnych formach doskonalenia zawodowego uczestniczyło 4 875 pielęgniarek i położnych, w tym tytuł specjalisty w różnych dziedzinach pielęgniarstwa uzyskało 180 osób. Z kolei w warsztatach z zakresu leczenia trudno gojących się ran uczestniczyło ok. 1000 osób zainteresowanych opieką nad pacjentem z raną przewlekłą. Wraz z przedstawicielami różnych firm medycznych prowadzimy warsztaty dedykowane dla pracowników opieki zdrowotnej, zarówno na terenie województwa pomorskiego, jak również o zasięgu ogólnopolskim.Powyższą działalność podejmujemy na terenie Gdańska oraz na terenach wiejskich i małych miastach województwa pomorskiego.

Tworzymy zgrany zespół pielęgniarek i położnych, wielokrotnie wyróżnionych ,,Złotymi Czepkami” oraz „Dyplomami uznania” za wzorowa pracę w ochronie zdrowia. Wykazujemy się inicjatywą i aktywnością w różnych organach i komisjach w strukturach samorządu zawodowego oraz towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych. Jednocześnie oferujemy swoją pomoc w tworzeniu i rozwoju nowopowstającym podmiotom pielęgniarskim, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem.