Specjalizacja w dziedzinie
Pielęgniarstwa rodzinnego

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:

.
  • zajęcia teoretyczne – 500 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: specjalizacja w trakcie realizacji