Pielęgniarstwo rodzinne

Kurs kwalifikacyjny dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 321 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 160 godzin
  • zajęcia praktyczne 161 godziny

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 15 listopad 2019r.