Pielęgniarstwo rodzinne

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 150 godzin
  • zajęcia praktyczne 175 godziny

Orientacyjny czas trwania szkolenia : około 5 - 6 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 17 maj 2019r.