Pielęgniarstwo epidemiologiczne

program kształcenia skierowany do pielęgniarek i połoznych

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Czas trwania kształcenia:

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 302 godzin dydaktycznych.

  • zajęcia teoretyczne 190 godzin
  • zajęcia stażowe 112 godziny

Orientacyjny czas trwania szkolenia : około 5 miesięcy

Planowany termin realizacji: wrzesień 2019r.