Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

program kształcenia skierowany do pielęgniarek

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia:

Czas trwania kursu obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia.

Łączną liczbę godzin zaplanowano na 445 godzin dydaktycznych, w tym

  • zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 245 godzin.

Termin rozpoczęcia kusu: 29 marca 2019r., godz 14.40