Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych

program kształcenia skierowany do pielęgniarek i połoznych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację programu kształcenia wynosi - 108, w tym:

.
  • zajęcia teoretyczne - 50 godzin
  • zajęcia praktyczne - 58 godzin< (do 6 uczestników w grupie)

Planowany termin rozpoczęcia kursu: kurs w trakcie realizacji, kolejna edycja - kwiecień 2019r.