Zapraszamy
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
Pielęgniarstwo rodzinne


Planowany termin rozpoczęcia: 15 listopad 2019r.

więcej

Zapraszamy
na nową specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo chirurgiczne


Planowany termin rozpoczęcia: 27 września 2019r.

więcej


Oferta Puls-Medic


Świadczymy usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego, domowej opieki długoterminowej oraz podyplomowego kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych.

Profesjonalna, bezpłatna opieka położnej rodzinnej nad matką i noworodkiem w domu
Położne i pielęgniarki rodzinne świadczą kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w ramach kontraktu z NFZ. Proszę o jak najszybsze zgłoszenie urodzenia noworodka w celu ustalenia terminu wizyty patronażowej.

  • Jadwiga Okoniewska - 502 609 212
  • Barbara Kiełczykowska - 697 376 045
  • Barbara Janik – 604 426 412
Zapraszamy do refundowanej szkoły rodzenia.

Kursy

Organizujemy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Programy szczególowe kursów i szkoleń zatwierdzane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych w Warszawie.

Gabinety


Zapraszamy do naszych gabinetów, gdzie czkają na Państwa wykwalifikowane pielęgniarki i położne. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. W gabinecie dyżurujemy 9:00-13:00 i 16:00-18:00.

Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.